Công trình san lấp nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 – Sóc Trăng

DỰ ÁN: CÔNG TRÌNH SAN LẤP NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN LONG PHÚ 1, SÓC TRĂNG.

Dự án San lấp xây nhà máy nhiệt điện do Tập đoàn dầu khí Việt Nam đầu tư tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 2014 – 2015.

LongPhu-SocTrang1

Sà lan vận chuyển cát san lấp tại Công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sóc Trăng.

LongPhu-SocTrang2

Xà lan đang vận chuyển cát san lấp cho công trình San lấp nhà máy nhiệt điện Long Phú  1, Sóc Trăng 2015.

LongPhu-SocTrang3

Xà lan đang vận chuyển cát san lấp cho công trình San lấp nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sóc Trăng 2015.

LongPhu-SocTrang4

Phà bơm cát bơm cát từ xà lan lên công trình san lấp  nhiệt điện Long Phú 1, Sóc Trăng.

LongPhu-SocTrang5

Hệ thống máy bơm cát