Công trình nạo vét khơi thông luồng hàng hải khu KT Vân Phong – Khánh Hòa

DỰ ÁN: CÔNG TRÌNH  NẠO VÉT KHƠI THÔNG LUỒNG  HÀNG HẢI KHU KINH TẾ VÂN PHONG, TỈNH KHÁNH HÒA.

VanPhongKhanhHoa1

Bản đồ vị trí Khu KT Vân Phong – Khánh Hòa

VanPhongKhanhHoa2

Cần và xà lan đang nạo vét luồng cảng Vịnh Vân Phong năm 2014.

VanPhongKhanhHoa3Cần và xà lan đang nạo vét luồng cảng Vịnh Vân Phong năm 2014.

VanPhongKhanhHoa4

Cần và xà lan đang nạo vét luồng cảng Vịnh Vân Phong năm 2014.

VanPhongKhanhHoa5

Chuyển cát lên tàu 5000 tấn

VanPhongKhanhHoa6

Tàu và xà lan vận chuyển cát rời vịnh