CÔNG TY TNHH CÔNG THƯƠNG NGHIỆP ĐẦU TƯ MINH HƯNG (ICI)


Công ty TNHH Công Thương nghiệp Đầu tư Minh Hưng (ICI) là đơn vị thi công các công trình khai thác cát, san lấp mặt bằng chuyên nghiệp.

Khởi đầu từ kinh nghiệm xây dựng Công trình san lấp, thi công nền móng Cụm công nghiệp Minh Hưng Tiền Giang rộng 25 héc ta, và năng lực tài chính của Group, Công ty tiến hành đầu tư quy chuẩn các máy móc thiết bị, xà lan vận chuyển, hệ thống bơm hút cát để thi công các công trình tại Malaysia và Việt Nam.

Công ty TNHH Công thương nghiệp đầu tư Minh Hưng (ICI) được thành lập dựa vào sức mạnh của tập thể các kỹ sư, quản lý dự án, tư vấn giám sát giàu kinh nghiệm với nhiều tâm huyết xây dựng ICI thành đơn vị thi công các công trình khai thác cát và san lấp mặt bằng chuyên nghiệp. Công ty ICI là công ty hoạt động trên nền tảng tài chính độc lập thuộc Group Minh Hưng.

 CHỨNG CHỈ QUỐC TẾGIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC


Cụm Công nghiệp Minh Hưng